Domů Kaskádové kotelny Stanovení počtu kotlů

Stanovení počtu kotlů pro kaskádu

Základním údajem pro návrh kotelny, volbu zapojení a dimenzování všech zařízení je instalovaný výkon kotlů, který je nazýván přípojný tepelný výkon zdroje tepla. Ten je dán tepelným výkonem nutným pro pokrytí tepelných ztrát objektu a potřeb tepla pro ostatní spotřebiče (ohřev TV, vzduchotechniku, technologie atd.).

Výkon kotelny není vlivem časově proměnlivých odběrů tepla dán prostým součtem všech maximálních příkonů, ale je nutno jej určit individuálně. ČSN 06 0310 jej určuje výpočtem pro tyto druhy provozu.

 

1. Vytápění objektu s přerušovaným větráním a ohříváním TV

QPRIP = 0,7 • QTOP + 0,7 • QVET + QTV     (W, kW)

 

2. Vytápění objektu s trvalým větráním nebo nepřetržitým technologickým ohřevem

QPRIP = QTOP + QVT     (W, kW)

 

QPRIP  - výkon instalovaných kotlů
QTOP   - tepelná ztráta objektu při oblastní venkovní výpočtové teplotě
QVET    - tepelný příkon vzduchotechniky
QTV      - tepelný příkon ohřevu TV
QVT      - tepelný příkon pro větrání nebo technologický ohřev  

Doporučujeme věnovat návrhu výkonu kotelny velkou pozornost. Často se totiž stává, že zjednodušením a podceněním výpočtu spotřeby tepla a tepelné ztráty objektu je navržena kotelna, ve které jsou kotle značně předimenzovány nebo naopak není dostatečně posouzena potřebná výkonová špička. To pak následně vede k nehospodárnosti provozu a ke zbytečnému zvyšování investičních nákladů nebo je zdroj tepla uživatelem posuzován jako nedostatečný.

 

Velmi pečlivě a s rozvahou je nutno postupovat při rekonstrukcích kotelen na tuhá paliva, kdy instalovaný výkon stávajících kotlů je téměř vždy předimenzován a někdy i více než o 100 %!