Domů Projekty spolufinancované EU

Projekty za podpory Evropské unie

logo-eu_ico
mpo-cr_ico

Projekt: Kondenzační plynové kotle THERM 35 KDx a THERM 120 KD.A

Při vývoji kondenzačních kotlů řady THERM 35 KDx a THERM 120 KD.A se společnost Thermona, spol. s r.o. zapojila do programu podpory "OPP PIK Inovační vouchery - Výzva VI.", řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Nové plynové kondenzační kotle jsou svými parametry navrženy tak, aby uspěly jak na českém trhu, tak na trzích EU. Kotle splňují klasifikaci nejvyšší emisní třídy NOX č.6 a současně požadavky legislativy EU na sezónní energetickou účinnost třídy A. Cílem projektu je provedení měření a posouzení rozhodujících technických parametrů tepelných plynových zařízení akreditovanou zkušební laboratoří, včetně posouzení jejich bezpečnosti při provozování a následným vydáním certifikátů, při dosažení požadovaných parametrů určených příslušnými normami. Výstupem zkušebny budou závěrečné protokoly a protokoly o zkouškách, provedených dle Nařízení (EU) č. 2016/426 - Spotřebiče plynných paliv, Směrnice 92/42/EHS - Účinnost teplovodních kotlů, Směrnice 2014/35/EU - Nízké napětí, Směrnice 2014/30/EU - Elektromagnetická kompatibilita, Nařízení (EU) 813/2013 - ECO-design.

 

Projekt: Kondenzační plynové kotle THERM 49 KD a THERM 18 KDx

Společnost Thermona v roce 2021 dokončuje vývoj nových výrobků, kterými jsou kondenzační plynový kotel THERM 49 KD, určený zejména pro aplikace v kaskádových kotelnách a dále kompletní řada kondenzačních plynových kotlů, doplněná o typ THERM 18 KDC, který díky modernímu systému regulace, nabízí na jedné straně široký rozsah výkonu do topení 1,8 kW – 19,0 kW a na straně druhé komfortní výkon pro ohřev TUV – 24,0 kW. Vše v kompaktním provedení, díky technologii průtokového ohřevu TUV. V rámci realizace finální části vývojového projektu, zahrnující měření v akreditované zkušební laboratoři a proces certifikace nových výrobků, se Thermona, spol. s r.o. zapojila do programu podpory "OPP PIK Inovační vouchery - Výzva VI". Cílem projektu je získání certifikátů podle Nařízení (EU) č. 2016/426 - Spotřebiče plynných paliv, Směrnice 92/42/EHS - Účinnost teplovodních kotlů, Směrnice 2014/35/EU - Nízké napětí, Směrnice 2014/30/EU - Elektromagnetická kompatibilita, Nařízení (EU) 813/2013 - ECO-design.

 

Projekt: Kondenzační plynové kotle THERMONA

V rámci vývoje kondenzačního kotle THERM 65 KD se společnost Thermona, spol. s r.o. zapojila do programu podpory "OPP PIK Inovační vouchery - Výzva IV". Jedná se o projekt certifikace nástěnného plynového kondenzačního kotle o výkonu 65 kW, určeného pro vytápění rozsáhlých topných systémů. Cílem projektu je provést měření v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že naše konstrukční řešení plně vyhovuje provozu, který odpovídá náročným požadavkům nejnovějších norem EU i ČR. Výstupem projektu budou vlastní zkoušky a certifikace nového kondenzačního plynového kotle THERM 65 KD podle nařízení a směrnic: Nařízení (EU) č. 2016/426 - Spotřebiče plynných paliv, Směrnice 92/42/EHS - Účinnost teplovodních kotlů, Směrnice 2014/35/EU - Nízké napětí, Směrnice 2014/30/EU - Elektromagnetická kompatibilita, Nařízení (EU) 813/2013 - ECO-design.