Domů Aktuality Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Tisková zpráva | 28. 5. 2018

Vážení stávající i potenciální zákazníci, v souvislosti s účinností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které vešlo v platnost dnem 25. 5. 2016, bychom vás rádi ujistili, že Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme je podle platných právních předpisů a také v souladu s GDPR, a to výhradně z důvodů nutných k zajištění bezproblémové zákaznické péče, záručního i pozáručního servisu.

Deklarujeme, že veškeré osobní údaje uchováváme v bezpečí a s minimální mírou rizika úniku. Jsme si vědomi nepříjemností spojených s eventuálním únikem těchto údajů, a proto vynakládáme maximální úsilí, aby se tyto údaje nedostaly do neoprávněných rukou a bylo s nimi neregulérně zacházeno.

Dbáme na řádném zpracování i ochraně Vašich osobních údajů. Řídíme se tedy "Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů". Vás na druhou stranu žádáme, abyste respektovali "Zásady používání webových stránek".

Pro jakékoliv uplatnění svých práv vyplývající z našich zásad, se kdykoliv obraťte na naši správu osobních údajů, a to buď:

  • písemně na adrese sídla Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna,
  • nebo na e-mailové adrese privacy@thermona.cz.

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.