Domů Aktuality Energetické štítky a ekodesign

Energetické štítky a ekodesign

Od 26. září 2015 vstupují v platnost některá nařízení EU, které se týkají kotlů a ohřívačů. Jedná se tzv. o výrobky spojené se spotřebou energie ErP (Energy related Products).

  • Nařízení č. 811/2013 štítkování ohřívačů prostoru (kotlů) do 70 kW včetně

  • Nařízení č. 812/2013 štítkování ohřívačů vody a solárního ohřevu do 500 l

  • Nařízení č. 813/2013 Ekodesign ohřívačů prostoru (kotlů) do 400 kW

  • Nařízení č. 814/2013 Ekodesign ohřívačů vody do 400 kW a zásobníků do 2000 l

Energetické štítky

Nařízení ErP zavádějí povinnost výrobci označovat výrobky energetickým štítkem. Tyto štítky znají spotřebitelé již řadu let z bílé techniky. Štítek označuje spotřebu energie zařazením do skupiny označené písmenem a další parametry výrobku. Jde o jednoduchý a přehledný obrázek, který graficky označuje nejdůležitější parametry výrobku a umožňuje zákazníkovi rychlou a snadnou orientaci při výběru. Tímto štítkem budou vybaveny všechny kotle námi distribuované od 26. září 2015.

energeticky_stitek_priklad_28-KDZ5A.jpg

Příklad energetického štítku pro kotel s vestavěným zásobníkem.

1 Název nebo ochranná známka dodavatele

2 Název výrobku

3 Funkce vytápění vnitřních prostorů

4 Funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu

5Třídy sezonní energetické účinnosti vytápění

6 Třídy energetické účinnosti ohřevu vody

7 Hladina akustického výkonu (hlučnost) ve vnitřním prostoru

8 Jmenovitý tepelný výkon

9 Rok zavedení energetického štítku a číslo nařízení

Ekodesign

Nařízení o ekodesignu, které vstupuje v platnost také 26. září stanovuje minimální ekonomické a ekologické limity pro uvádění na trh v EU výrobků spojených se spotřebou energie. Zejména pak stanovuje minimální energetickou účinnost kotlů a ohřívačů a zařazení do energetických tříd. Platí pro ohřívače prostoru (kotle) do 400 kW a pro ohřívače vody do 400 kW a zásobníků do 2000 l. Pro kotle stanoví minimální energetickou účinnost 86 %. Ale pozor tuto účinnost nesmíme zaměňovat s klasickou účinností, která se počítá ze spalného tepla nebo výhřevnosti zemního plynu. Výrobce spočítá na základě parametrů kotlů minimální energetickou účinnost kotlů (např. 92 %) a zařadí kotel do energetické třídy. Tuto třídu pak uvede na kotli nebo ohřívači. Hodnotu minimální energetické účinnosti 86 % splní pouze kondenzační kotle.

tridy_sezonni_energeticke_ucinnosti_vytapeni.jpg

Diverzifikace sezónní energetické účinnosti a grafické zařazení

 

Praktické důsledky

Výrobky, které nesplní požadavek minimální účinnosti, nebude možné nadále uvádět na trh EU. Znamená to prakticky konec atmosférických kotlů. Výjimkou jsou kotle na vytápění do 10 kW a s ohřevem vody do 30 kW v provedení B (komínové) zaústěné do společných kouřovodů (minimální energetická účinnost 75 %).

Po 26. září 2015 bude probíhat už pouze doprodej skladových zásob. To znamená, že výrobky naskladněné u velkoobchodů, maloprodejců či montážních firem bude možné prodávat do vyprodání skladových zásob. Doprodejem atmosférických kotlů Thermona bude pověřena společnost KONTHERM, s.r.o. Tyto kotle bude možno instalovat a uvádět do provozu bez jakéhokoliv časového omezení.