Registrace výrobku

Prvním krokem k získání prodloužené záruky v délce 36 měsíců je zaevidování výrobku do programu. Registrace výrobku musí proběhnou do 30 dnů od data uvedení do provozu. Doporučujeme registraci neodkládat, výrobky registrované po termínu nemusí být do programu zařazeny. Pro více informací si projděte podmínky programu Prodloužené záruky.

UPOZORNĚNÍ
Prosím, věnujte pozornost správnosti vyplněných údajů. Správně vyplněná data zaručí jednoznačnou evidenci Vašeho zařízení. Podmínkou odeslání elektronické registrace je nahrání fotografie (oskenovaného dokumentu) záručního listu.

Údaje o zařízení

Výrobní číslo kotle:  *

Vložte výrobní číslo zařízení.

Datum uvedení do provozu: *

Vyberte datum, kdy byla provedena servisní prohlídka.

Nahrát záruční list: *

Záruční list můžete nahrát ve formě oskenovaného dokumentu nebo fotografie. Musí být zaručena čitelnost celého dokumentu. Nečitelnost je důvodem k nepřijetí. Podporované formáty: .pdf, .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .zip.

Adresa instalace

Ulice a číslo popisné: *

Město: *

PSČ: *

Údaje o uživateli

Příjmení (název firmy): *

Jméno: *

Váš email: *

Telefon:  

* hvězdičkou označené parametry jsou povinné