Domů Příslušenství Úprava topné a pitné vody Automatické kabinetní změkčovače AZK

Automatické kabinetní změkčovače AZK

Určení: Kaskádové kotelny
Obj. číslo: dle typu

Automatické změkčovače AZK jsou určeny ke změkčování pitné, energetické nebo technologické vody, ve které není nadlimitně obsaženo železo a mangan.

Zařízení je tvořeno tlakovou Pe nádobou, umístěnou uvnitř kabinetu - plastové zásobní nádoby a opatřenou elektronickým ovládacím ventilem. Multifunkční ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který řídí automatickou regeneraci na základě skutečné provozní analýzy. Měří objem protečené vody a po vyčerpání kapacity změkčovače iniciuje a provádí v nočních hodinách regeneraci změkčovací pryskyřice tak, aby vždy během dne byla k dispozici změkčená voda. Začátek provádění regenerace je nastaven na 2:00 hod. v noci, uživatel ho může snadno změnit na jakoukoliv jinou denní dobu. Ovládací ventil umožňuje také nastavit tzv. vynucenou regeneraci ve zvoleném časovém období. Po dobu regenerace, která trvá cca 80 minut, je zajištěna dodávka neupravené vody vnitřním obtokem změkčovače.

 

Doporučená prodejní cena s DPH: od 20 449 Kč / 16 900 bez DPH / *

* Set obsahuje: automatický změkčovač kabinetní, ochranný předfiltr, montážní blok a flexi hadice

Funkční část ventilu je vyrobena z vysoce leštěných a velmi tvrdých keramických disků, kdy jeden je pevný a druhý pohyblivý. Jejich vzájemným natáčením jsou vytvořeny kanály pro pět různých průtokových cest potřebných pro jednotlivé fáze činnosti změkčovače. Toto nové řešení přináší významný pokrok proti tradičním ovládacím jednotkám, které používají velké množství ventilů, plastových a gumových těsnících dílů náchylných k poruše při provozu.

V plastové zásobní nádobě se v automatickém režimu připravuje regenerační solný roztok.

Odstraňování iontů tvrdosti - vápníku a hořčíku - se provádí na filtračním loži změkčovací pryskyřice – silně kyselého katexu na Na+ formě. Výstupní voda ze změkčovače má zbytkovou tvrdost, která se rovná 1% tvrdosti vody vstupní. Ovládací ventil je vybavený směšovacím kohoutem, kterým lze nastavit míchání změkčené vody a se surovou, a tak dosáhnout jinou výstupní tvrdost, pokud je požadována. Životnost katexu je podle kvality vstupní vody asi 6 až 8 roků, potom lze náplň snadno vyměnit.

Podstatným údajem pro zvolení odpovídající velikosti změkčovače je kapacita neboli objem vody v m3 upravený jednotlivými typy změkčovacích filtrů mezi dvěma regeneracemi – je uveden v druhém řádku tabulky. Tato hodnota platí pro případ, pokud by vstupní voda měla tvrdost T=1 mmol/l. Tuto hodnotu vydělte skutečnou tvrdostí vody v mmol/l na místě instalace a vyjde vám, kolik která velikost změkčí m3 vody mezi dvěma regeneracemi.

Pro instalaci automatického kabinetního změkčovače je zapotřebí:

  • přívod vody G 3/4", přetlak 3-6 bar, max. teplota 40 °C
  • odpad do kanalizace, hltnost cca 0,7 m3/hod
  • elektrická instalace 230V/50Hz, příkon zařízení je 5W
Technické údaje Jednotky AZK1 AZK2 AZK3 AZK4 AZK5 AZK6
Objem změkčené vody při T=1 mmol/l m3 2,75 5,50 8,25 11,00 13,75 16,50
Kapacita v m3 x °dH - 20 40 60 80 100 120
Objem změkčovací pryskyřice l 5 10 15 20 25 30
Orientační průtok m3/h 0,2 - 0,6 0,3 - 1,2 0,3 - 1,5 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0 0,6 - 2,0
Spotřeba soli / regenerace cca kg 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50
Spotřeba vody / regenerace cca l 50 100 150 200 250 300
Půdorys: šířka x hloubka mm 220 x 420 350 x 470 350 x 470 350 x 470 350 x 470 350 x 470
Výška filtru s víkem mm není víko 680 1130 1130 1130 1130
Výška filtru bez víka mm 550 650 1100 1100 1100 1100
Výška vstupu G 3/4" mm 385 485 938 935 935 935
Výška odpadu hadicí mm 420 520 970 970 970 970
Hmotnost kg 10 15 25 30 35 40
Objednací číslo - 72710 72711 72712 72713 72714 72715
Doporučená cena bez DPH 16 900 17 900 18 900 19 900 20 900 21 900