Domů O firmě Politika kvality

Politika kvality společnosti Thermona

Firma THERMONA, spol. s r.o. navrhuje, vyrábí a provádí servis plynových nástěnných a stacionárních kotlů o výkonovém rozsahu od 5 do 90 kW, s možností sestavení nebo návrhu kotelen až do výkonu 1440 kW. V rámci rozšíření sortimentu a komplexnosti služeb pro zákazníky produkuje též elektrokotle o rozsahu 5 až 45 kW moderní konstrukce, dodává solární kolektory a specielní plynové kotle a elektrokotle zkonstruované pro řízení těchto kolektorů. V roce 2013 zahájila výrobu a prodej nové řady kondenzačních kotlů, u stávajících inovovala základní konstrukční prvky ke zvýšení účinnosti a ekologie spalování. Tím si firma zajistila plynulý přechod na nová pravidla pro oblast států EU.

Vrcholové vedení firmy THERMONA, spol. s r.o. vyhlašuje s vědomím plné odpovědnosti za vytváření podmínek pro další rozvoj firmy politiku kvality, v níž deklaruje zásadní postoj ke kvalitě všech procesů firmy. Vedení firmy je přesvědčeno o podpoře politiky kvality všemi zaměstnanci firmy.

Kvalita, pořádek, přehledná a funkční organizace, vyzkoušené a dokumentované postupy v důležitých procesech probíhajících v naší firmě a jasné zodpovědnosti za ně, schopnost úspěšně a solidně jednat se zainteresovanými stranami - to vše je řešeno v systému managementu kvality.

Základním úkolem procesů firmy THERMONA, spol. s r.o. je zajistit kvalitu všech produktů firmy tak, aby plně uspokojovaly očekávání zákazníků. Současně musí být splněny i další požadavky na firemní produkty, a to zejména:

 • plná použitelnost k zadaným účelům,
 • shoda s normami, specifikacemi, právními a ostatními předpisy v místě působnosti produktu,
 • schopnost konkurence na trhu, včasná realizace při nákladech umožňujících zisk.

Vrcholové vedení firmy se plně ztotožňuje s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, tj. s principy účinného zavádění a neustálého zlepšování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktů firmy.

Zavedený, udržovaný a neustále zlepšovaný systém managementu kvality zajišťuje, že činnosti a postupy spojené s dosažením, udržením a zvýšením kvality produkce firmy THERMONA, spol. s r.o. jsou prováděny kvalifikovaně, a účinně.

seo-img.png

Máme v úmyslu být i nadále

 • významnou strojírenskou firmou na trhu plynových topidel a ohřevu TUV,
 • úspěšným novátorem a nositelem technického pokroku, který ukazuje šikovnost, důvtip a um našich zaměstnanců,
 • v regionu nezastupitelným, atraktivním a vyhledávaným zaměstnavatelem,
 • spolehlivým výrobcem, s jehož produkty jsou dlouhodobě zákazníci spokojeni,
 • prestižní značkou, ztotožňovanou se špičkou produkce tepla a teplé vody, s ohledem na růst podílu exportu přenášet tato pravidla do zahraničí.

V budoucnu chceme

 • v rámci posilování podílu společnosti THERMONA na zajímavých zahraničních trzích zakládat další obchodní zastoupení společnosti a prohlubovat odbornou způsobilost u stávajících partnerů,
 • nadále pokračovat v rozšiřování sortimentu produktů dle požadavku zahraničního trhu,
 • do vývojového programu výrobků zapracovat podmínky EU pro získání energetického štítku s co nejlepším hodnocením,
 • rozšiřovat výrobní a skladovou kapacitu se zaměřením na vyšší sériovost produkce,
 • prohloubit vztah mezi výrobcem (dodavatelem) a zákazníkem komplexností služeb,
 • zvýšit podíl účasti výrobků firmy na budování malých ekonomických a ekologických zdrojů tepla.

 

Udržení stávajícího a dosažení plánovaného stavu prokážeme hodnocením cílů kvality stanovených pro nadcházející období. Jako důkazy použijeme splnění hodnotových a časových kritérií jednotlivých cílů kvality.

Rozdíly mezi současným a konečným stavem a použití opatření ke zlepšení ukazatelů bude rovněž obsahem stanovených cílů kvality. Popsaná politika kvality firmy je praktikována s cílem uspokojit požadavky a očekávání zákazníků.

Jaroslav Fila
generální ředitel společnosti