Domů Kaskádové kotelny Systém větrání plynových kotelen

Systém větrání plynových kotelen

Větrání plynových kotelen musí zajišťovat přívod spalovacího vzduchu, intenzitu větrání (kvalitu vnitřního vzduchu) a teplotu vzduchu uvnitř kotelny. Do místnosti se spalovací vzduch dostává tahem spalinové cesty, tj. spalinovodem a komínem, která vytváří v místnosti podtlak. Při dimenzování spalinové cesty se nesmí zapomenout, že část jejího tahu musí být rezervována pro přívod spalovacího vzduchu. I proto se celá cesta nazývá vzduchospalinová cesta.

Při klidu spotřebiče musí být zajištěno větrání místnosti nejlépe přirozeným tahem tzv. aerací. Při chodu spotřebiče je do místnosti nasáván spalovací vzduch, který samozřejmě zajišťuje v tu dobu i větrání místnosti. Pro přívod spalovacího vzduchu se využívají otvory a vzduchovody určené pro větrání.

Předpisy a pravidla pro větrání a přívod spalovacího vzduchu kotelen, kde je spalovací vzduch odebírán přímo z prostoru kotelny jsou nejednotné a jejich doporučení, se v detailech liší. Níže je uveden výběr stěžejních pravidel důležitých pro správný návrh systému větrání kotelny.

Při návrhu větrání kotelny dodržujte následující podmínky

  • Větrací zařízení musí zajistit třínásobnou výměnu vzduchu v celém objemu kotelny.
  • Velikost větracích otvorů lze pro přirozené větrání empiricky určit na volnou plochu 0,001 m2/1 kW výkonu instalovaných spotřebičů.
  • Nejjednodušší je zajistit přirozené provětrání (přívod i odvod vzduchu) prostoru kotelny.
  • Prostor kotelny musí být provětráván rovnoměrně, je třeba zabránit vzniku „mrtvých” částí prostoru kotelny.
  • Přívodní otvory v kotelně musejí být umístěny tak, aby v zimním období přívodem chladného vzduchu nevzniklo nebezpečí zamrznutí vodních systémů.
  • Otvory pro přirozené větrání (přívod i odvod) musí být neuzavíratelné
  • Otvory pro přirozený přívod vzduchu se umísťují u podlahy
  • Otvory pro odvod vzduchu se umísťují pod stropem, nejlépe ve stěně protilehlé otvorům přiváděcím. Pokud je příčný rozměr kotelny relativně malý (prostor mezi kotli a stěnou ve které nejsou větrací otvory je malý - cca do 2 m) lze připustit umístění otvorů pro odvod vzduchu na stěně stejné, jako jsou otvory pro přívod vzduchu

Systém větrání plynových kotelen

Větrání kotelen se nejčastěji řeší jako přirozené. Nucené (přetlakové) nebo sdružené (přetlakové), tj. kombinace přirozeného a nuceného větrání je vhodné řešit až v okamžiku kdy nebude postačovat přirozené větrání. Principiálním požadavkem je, aby byl do kotelny zajištěn v daných provozních stavech požadovaný průtok vzduchu a vnitřní teplota v kotelně se pohybovala celoročně v požadovaných mezích. Při dodržení určitých pravidel lze s rezervou zajistit (v běžných případech) dostatečnou funkci přirozeného provětrání. Pouze pokud by toto řešení nevyhovovalo, nebo při nejistotě o správné funkci, doporučujeme navrhnout větrání nucené. Od funkce nuceného větrání pak musí být odvozena funkce kotlů, tj. při poruše funkce nuceného větrání musí být provoz kotlů blokován!

Schéma přirozeného větrání

Větrání otvory v protilehlých stěnách

Schéma větrání otvory

Větrání šachtami pro přívod a odvod vzduchu

Schéma větrání šachtami

Schéma nuceného větrání

Nasávání spalovacího vzduchu z kotelny (kotle v provedení B)

Schéma nasávání spalovacího vzduchu pro kotle v provedení B

Nasávání spalovacího vzduchu z kotelny (kotle v provedení C)

Schéma nasávání spalovacího vzduchu pro kotle v provedení C

Schéma sdruženého větrání

Příklad sdruženého větrání

Schéma sdruženého větrání

Dodržení požadované vnitřní teploty v kotelně v zimě i v létě je nutno kontrolovat. Nesmí se zapomenout, že v kotelně, ve které je zajištěno dokonalé větrání, zařízení je dobře tepelně izolováno a je zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu, může dojít k zamrznutí otopné vody v potrubí a proto je (paradoxně) nutné zajistit vytápění místnosti kotelny. V letních extrémních podmínkách se v plynových kotelnách zřizují pro přirozené větrání doplňkové (uzavíratelné) otvory pro přívod a odvod vzduchu nebo u nuceného větrání doplňkové nucené větrání.