Odkalovač nečistot - SPIROVENT KAL

Na vratné potrubí topné vody před vstupem do anuloidu vyžadujeme instalovat odkalovač nečistot topné vody, tzv. SPIROVENTIL KAL. Odkalovač SPIROVENTIL KAL spolehlivě separuje z vody nečistoty a kaly, které mohou způsobit zanášení a ucpávání potrubí a hlavně výměníků kotlů. Instaluje se na hlavním přívodu vody ze systému před zařízením, které má být chráněno před nečistotami.

Odkalovač SPIROVENT KAL - průřez
Odkalovač SPIROVENT KAL - průřez
Odkalovač SPIROVENT KAL
Odkalovač SPIROVENT KAL

Nádoba odkalovače je vyrobena z mosazi nebo ocelového svařence. Ve vertikálním tělese je umístěna speciální mřížková vestavba. Zde jsou nečistoty zachycovány a vlivem radiálního uspořádání drátové struktury klesají ke dnu sběrné kalové jímky. Odtud mohou být jednoduchým způsobem odkaleny přes vypouštěcí ventil, a to i při plném provozu zařízení, bez nutnosti přerušení dodávky vody. Účinně odlučuje i nejjemnější pevné částice řádově od 10 μm tak, že výsledkem je čirá kapalina. V případě starých topných systémů je toto zařízení v podstatě nezbytné.

VIDEO: Simulace provozu odkalovače a odlučovače nečistot SPIROVENT