Hydraulické připojení jednotlivých kotlů

Schéma hydraulického připojení kotle
Schéma hydraulického připojení kotle

1Zpětná klapka

Pod každý kotel zapojený do kaskády je nutné namontovat zpětnou klapku, která se otevírá při přetlaku cca 20 mbar. Montuje se pro zamezení tepelných ztrát, které by mohly vznikat vyzařováním tepla přes výměníky kotlů, které nejsou právě v činnosti.

2Filtr

Umístit do systému filtry se opravdu vyplatí. Zvláště ve starších topných systémech je mnoho nečistot, rzi a kamene. Zamezí se tak vniknutí nečistot do kotlů a jejich případné poruše. Filtry je nutné umístit na zpátečku každého kotle. Doporučujeme před i za filtr instalovat kulové uzávěry, případně použít filtr s vypouštěcím ventilem.

3Vypouštěcí ventil

Umístit pod každý kotel v kaskádě vypouštěcí ventil opět vřele doporučujeme. Toto doporučení ocení zejména servisní technici při případném servisním zásahu či při pravidelné údržbě kotle. S vypouštěcími ventily úzce souvisí i uzavírací ventily.

4Uzavírací ventil

Rovněž instalace uzavíracích ventilů je velmi vhodná investice. Tyto ventily se umisťují na vstup i výstup topné vody z kotle a umožňují uzavření přívodu topné vody do kotle, který pak jde jednoduše vypustit přes vypouštěcí ventil. Uzavřít tyto ventily je možné pouze při odstavení kotle z provozu za účelem např. následného servisu. V žádném případě neuzavírejte ventily za provozu!