Doplňkové příslušenství

Pro zvýšení spolehlivosti a funkčnosti kaskádové kotelny doporučujeme vybavit kotelnu úpravnou topné vody a případně i jednotkou dopouštění. Úpravna topné vody se skládá z montážního bloku a tlakové nádoby změkčovacích filtrů, jež se připojuje pomocí pancéřových hadic na montážní blok.

Úpravna topné vody
Úpravna topné vody
Čerpadlo pro odvod kondenzátu
Čerpadlo Grundfos pro odvod kondenzátu

Úpravna topné vody je nezbytná v případě tvrdé a velmi tvrdé vody. Kompaktní přečerpávací stanice se zabudovaným zpětným ventilem je určena pro přečerpávání kondenzátu z kondenzačních kotlů, odtahů spalin a kaskádových kotelen umístěných pod úrovní kanalizace.