Domů Aktuality Výměna turbokotlů v bytovém domě? Jde to!

Výměna turbokotlů v bytovém domě? Jde to!

Aktualita | 13. 12. 2020

Letos v září uplynulo pět let od zákazu prodeje plynových kotlů s nuceným odtahem spalin, takzvaných turbokotlů. Své využití našly mimo jiné v bytových domech, kde ale postupně dožívají a jejich výměna za úspornější kondenzační typy je kvůli společnému odtahu spalin složitější.

Oblíbené, ale neekologické turbokotle

Turbokotle představovaly určitý mezičlánek mezi atmosférickými plynovými kotli a moderními kondenzačními typy. Jejich výhodou byl nucený odtah spalin, který bylo možné vyústit do společných komínových prostor bez nutnosti vložkování komína nebo náročných stavebních úprav. Tím se staly využívaným řešením v bytových domech, kde do jednoho komína bylo možné zaústit až deset turbokotlů. Protože ale jejich efektivita spalování, a zejména hodnoty emisí nesplňovaly požadavky Evropské unie, byl jejich prodej před pěti lety zakázán. Jejich účinnost často nedosahovala ani 80%, zatímco kondenzační kotle pracují s účinností přepočtenou na spalné teplo i kolem 110%.

Rozdíl třicet procent se projeví na provozních nákladech a díky masivnímu rozšíření klesla cena kondenzačních kotlů, které jsou tak dostupnější než kdykoliv dříve. Jejich instalace v bytových domech má však nová úskalí, která je třeba vyřešit ještě před jejich zapojením.

Kondenzační kotle využijí teplo z plynu na maximum

Pokud životnost turbokotle doběhne, případně pokud chtějí jeho majitelé přejít na účinnější, kondenzační variantu, musí vyřešit správné zaústění nového kotle. V současné době prodávané kotle totiž prakticky bez výjimek využívají principu kondenzace, kdy je využíváno i teplo ve spalinách, které ve starších typech kotlů vylétlo bez využití komínem. Tím ale zároveň klesla teplota spalin, která u ústí kotle dosahuje přibližně 50°C, a umožňuje tak vytváření kondenzátu.

Tato technologie s sebou přináší řadu výhod v podobě nižší spotřeby plynu i produkovaných emisí a efektivnějšího spalování. Jedinou nevýhodou je nutnost zajistit odvod kondenzátu, který se tvoří jak v samotném kotli, tak i ve spalinové cestě. V bytových domech je s tímto problémem spojeno i komplikované zapojení kondenzačního kotle a turbokotle do jednoho komína, protože kondenzát vytváří značně kyselé prostředí a zároveň ho může vznikat značné množství, je třeba, aby komínová cesta byla provedena z nerezu nebo plastu.

news_therm_24.jpg

Na co si dát pozor při výměně kotle?

Kondenzační kotel je nejúčinnějším zařízením pro vytápění a ohřev vody. V porovnání se starším plynovým kotlem může znamenat snížení provozních nákladů až o třetinu...

Více zde
news_servis.jpg

Myslete při nákupu kotle také na servis

Náklady na vytápění, které patří v řadě domácností k zásadním položkám v rodinném rozpočtu, lze rozdělit do dvou...

Více zde

Řešení odvodu spalin

V bytových domech je běžnou praxí, že do jedné komínové šachty ústí dva až deset kotlů z jednotlivých bytů. Ideální variantou je, pokud se jejich majitelé domluví, že nechají vyvložkovat komín, a zároveň si vymění kotle za kondenzační.

Výměnu kotlů v bytových domech provádíme v devadesáti procentech tímto způsobem. Domácnosti většinou chápou, že se jim přechod na kondenzační kotel vyplatí. Pokud někdo nechce na výměnu kotle přistoupit, tak například proto, že má jeden z posledních, tedy pětiletý turbokotel. V tomto případě máme řešení: mezi turbokotel a vyvložkovaný komín nainstalujeme prvek pro odvod kondenzátu. Nevýhodou tohoto řešení jsou náročnější stavební úpravy v domácnosti s turbokotlem.

Jde to i bez náročných a stavebních úprav

Pokud se ale na kondenzační technologii shodnou všichni vlastníci bytových jednotek, lze vyvložkování komína provést bez bouracích a stavebních prací. Do stávajícího komína je jeho vyústěním vsunuta polypropylenová, případně nerezová roura, která má již v patřičných rozestupech připravené šroubovatelné odbočky. Ty díky přesnému zaměření minimalizují nutnost stavebních prací v domácnostech, odkouření kondenzačního kotle je zaústěno přesně v místě původní zděře.

vymena-turbokotlu_1
vymena-turbokotlu_2

Protože původní komíny byly dimenzované na systém podtlaku, není s menším průměrem problém, protože u kondenzačních kotlů využíváme princip přetlaku, kdy jim k bezproblémovému fungování stačí výrazně menší průměr.

Návrh nové vložky systému odkouření může provést revizní technik, dodavatel komínového systému, kominík nebo projektant.