Domů Aktuality Omezení v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

Omezení v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

Tisková zpráva | 16. 3. 2020

Vzhledem k nařízení vlády a vyhlášení nouzového stavu v České republice se omezuje provoz v sídle společnosti Thermona, spol. s r.o., Stará osada 258, Zastávka, a to následujícím způsobem:

1 Zakazuje se přístup do prostor sídla společnosti Thermona osobám, které nemají žádný smluvní vztah se společností Thermona, IČ: 13692861. Jedná se především o tzv. konečné zákazníky, uživatele a provozovatele kotlů THERM, příp. o nové zájemce o výrobky či služby. Tyto osoby si mohou u společnosti Thermona, objednat servisní služby telefonicky, na tel. čísle 544 500 525 v době od 7.00 do 15.00 hod. Prodej hotových výrobků těmto osobám po dobu těchto opatření nebude možný. Dále se zakazuje přístup osobám, které chtějí navštívit prostory sídla společnosti Thermona za jiným účelem, zejména pak nabídky zboží a služeb.

2 Omezuje se pohyb v prostorách sídla společnosti Thermona osobám, které mají uzavřenou se společností Thermona, IČ: 13692861, obchodní, servisní, montážní či jinou smlouvu. Tito obchodní partneři mohou navštívit sídlo společnosti na dobu nezbytně nutnou pro odebrání zboží. Toto zboží je možno objednat pouze prostředky dálkové komunikace předem, tzn. telefonicky či elektronicky (e-mail, internetový objednací portál). Tyto osoby mají povinnost pohybovat se pouze ve vyhrazených prostorách a dbát na pokynů pracovníků společnosti Thermona, příp. se podrobit hygienickým opatřením dle obecného doporučení Vlády České republiky.

3 Ruší se veškerá školení plánovaná na následující období. Kromě již zrušeného školení montážních firem v jednotlivých regionech, se tedy ruší bez náhrady také všechny termíny školení servisních partnerů, které se měly uskutečnit v sídle společnosti Thermona, Stará osada 258, Zastávka. Certifikáty servisních firem, kterým končí platnost v roce 2020, zůstávají i nadále v platnosti.

Telefonické a elektronické objednávky (od 7.00 do 15.00 hod)
Prodej hotových výrobků - tel. 544 500 501, e-mail: obchod@thermona.cz, elektronický objednávkový portál: shop.thermona.cz
Prodej náhradních dílů tel. 544 500 511, 544 500 507, elektronický objednávkový portál: shop.thermona.cz