Domů Aktuality Kotlíková dotace na pořízení kondenzačního kotle

Kotlíková dotace na pořízení kondenzačního kotle

Tisková zpráva | 13. 6. 2017

Kotlíkové dotace podpořily poptávku po nových kotlích.

Poprvé od roku 2009 se podařilo snížit počet mrtvých přípojek plynu, tedy plynofikovaných domácností, které ale využívají k vytápění a ohřevu vody jiný typ paliva. I tak jich v České republice zůstává více než 300 tisíc. Nejen jim přinášíme přehled argumentů, proč je pořízení kondenzačního kotle nejlepším využitím kotlíkových dotací.

Odpadá starost o palivo

Cena plynu dlouhodobě klesá a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl v příštích několika letech otočit. Při vytápění plynem odpadají starosti se sháněním a nakupováním paliva, jeho dopravou nebo uskladněním. Cena kusového dřeva naopak dlouhodobě roste a totéž lze očekávat od cen uhlí, které bude vzhledem k omezení těžby v budoucnu prakticky nedostatkovou komoditou.

Aby kotle na pevná paliva pracovaly efektivně, je třeba v nich spalovat kvalitní palivo, to znamená zejména suché dřevo a uhlí. Pokud palivo obsahuje vysoké množství vody, nehoří dobře, kotel neplní emisní limity a dochází k jeho zadehtování a zanášení spalinových cest sazemi.

dekor

Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti

V sezóně mají prodejci uhlí i několikatýdenní čekací lhůty, což může znamenat nepříjemné komplikace. Nelze také předem odhadnout potřebné množství uhlí na sezónu, které se mění v závislosti na počasí.

Uživatelský komfort

Kondenzační plynový kotel je prakticky bezobslužný. Po úvodním nastavení požadovaných teplot pro vytápění a ohřev teplé vody a výběr režimu provozu se uživatel o kotel nemusí starat. Odpadají starosti s doplňováním paliva, vynášením popela, nočním vyhasínáním, vytápěním o dovolené a podobně.

Kondenzační kotle THERM vybavujeme regulátory, které provoz kotle řídí v přesně nastavených časech. Uživatel má tak kdykoliv požadovanou komfortní teplotu a kotel zároveň nevytápí, pokud to není potřeba, čímž dochází k úsporám na palivu.

dekor

Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti

news_servis.jpg

Výměna kotle za kondenzační. Na co si dát pozor?

Kondenzační kotel je nejúčinnějším zařízením pro vytápění a ohřev vody. V porovnání se starším plynovým kotlem může...

Více zde
news_therm_24.jpg

Přehled povinných revizí kotlů na plyn a pevná paliva

Pokud vytápíte plynem nebo pevnými palivy, máte zákonnou povinnost provádět pravidelné revize nebo kontroly. Ty se netýkají...

Více zde

Ekologie

I starý plynový kotelnižší emise oxidů dusíku a prachových částic než moderní kotel na pevná paliva. Emisní hodnoty u kotlů na pevná paliva při jejich testování v laboratorních podmínkách jsou velmi odlišné od emisí v reálném provozu. Dokonce byly zaznamenány pokusy zahraničních výrobců registrovat na seznam podporovaných kotlů zařízení s nevyhovujícími emisními parametry.

Pokud jsou kotlíkové dotace určeny pro snížení ekologické zátěže, neměly by být u plynofikovaných domů podporovány kotle na pevná paliva.

dekor

Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti

Nízké počáteční i provozní náklady

Doby, kdy vytápění plynem bylo drahý luxus, již dávno pominuly. Cena kondenzační technologie v posledních letech výrazně klesla a začíná již na hranici 35 tisíc korun. Ve většině případů lze kondenzační kotel nainstalovat na místo starého kotle a využít stávajících rozvodů v domě. Kromě nízkých počátečních nákladů se kondenzační kotel vyznačuje také levným provozem, který je dán zejména vysokou účinností.

Efektivita spalování plynu prakticky narazila na fyzikální limity. V praxi to znamená, že kondenzační kotel se vyplatí i bez dotací. Podle našich výpočtů je doba návratnosti zhruba 3-4 roky.

dekor

Milan Kubíček, obchodní ředitel společnosti