Základní prvky regulace

Základním prvkem komunikace mezi kotli je komunikační rozhraní, takzvaný interface, který zajišťuje přenos dat mezi řídícími elektronikami kotlů. Kotle zapojené do kaskády se rozlišují na kotle řídící (master) a kotle řízené (slave). Kotel řídící je vždy pouze jeden. Všechny ostatní kotle v kaskádě jsou kotle řízené. V závislosti na použitém typu regulace se v kaskádách využívají tři typy interface. Interface IU 05 pro řídící plynový kotel, IU 04.10 pro řízené plynové kotle a interface REKAS pro všechny elektrokotle v kaskádě.

 

Používané interface v kaskádách z kotlů THERM

 

Interface IU 05Interface IU 04.10Interface REKAS

 

 

Čidlo topného systému

 

Pro správnou regulaci kaskádové kotelny je potřeba na anuloid umístit čidlo topného systému. Čidlo se umístí na výstup topné vody z HVDT (anuloidu) do topného systému. Zasune se do jímky v potrubí, viz obrázek.

 

 

Teplotní čidlo umístěné na anuloidu

Teplotní čidlo umístěné na anuloidu

 

Venkovní čidlo

Čidlo venkovní teploty, které se používá pro ekvitermní regulování kotlů a kaskádových kotelen v závislosti na hodnotě venkovní teploty.

 

Programovatelný regulátor

U některých typů regulací kaskádových kotelen se využívá nadřazený regulátor, který s řídícím kotlem v kaskádě komunikuje přes rozhraní OpenTherm. Připojuje se přes interface IU 05.

 

 

Regulator PT 59 XGST 1 - GSM modul k PT 59 XMS 2 - modul signalizace k PT 59 XRegulator CR 04


Zobrazit podrobnější informace: Regulátor PT 59 X, Regulátor CR 04

 

Stykač čerpadla

 

Systémové čerpadlo kaskády je spínáno z řídícího kotle. Je však nutné, vzhledem k možnému přetížení odrušovacího filtru na řídící elektronice řídícího kotle, připojit čerpadlo přes relé 230 V~. Cívka relé se zapojí na příslušný konektor automatiky řídicího kotle. V praxi se toto řeší např. způsobem vyobrazeným na obrázku. Čerpadlo systému je jednoduše zapojeno do zásuvky, která je spínána řídícím kotlem právě přes zmiňovaný stykač.

Stykač čerpadla

 

Regulaci kaskádových kotelen můžeme rozdělit do několika základních typů:

 

 

 

Seznam kapitol

Webmaster OpenDesign s.r.o.