Domů Regulace Kaskádový regulátor

Kaskádový regulátor THERM TKR

regulator-kaskady-pro-kotelny.jpg

Široká nabídka regulátorů a regulačních systémů včetně celé řady zabezpečovacích prvků kotelny nás přiměla vyvinout systém, který je prostředníkem mezi kotelnou a nadřazenou regulací. Systém THERM TKR bezproblému umí předávat požadvky směrem od regulačního systému ke kotelně čítající až 32 kotlů, ale i naopak předávat aktuální informace směrem od kotelny.

Systém THERM TKR je nutné použít vždy při jakékoliv realizaci kotelny s kotli THERM. Zaručen je tak bezproblémový provoz a vzájemná komunice mezi komponenty celého systému.

Neviditelný plyn bez zápachu a chuti se může vyskytovat v různých koncentracích. Hlásič úniku CO dokáže včas odhalit i na malou koncentraci oxidu uhelnatého v místnosti a tím Vás informovat o vznikajícím nebezpečí. Poplašná signalizace detektoru CO má několik úrovní a se vzrůstající koncentrací smrtícího plynu se mění akustická i světelná signalizace.

Pro správný a bezproblémový chod každého plynového spotřebiče a bezstarostný život doporučujeme každoroční servisní prohlídku takovéhoto zařízení. Rovněž zajistěte pravidelnou odbornou údržbu spalinových cest a vedle každého plynového spotřebiče instalujte hlásič úniku CO.

Kaskádový regulátor THERM TKR

Kaskádový regulátor THERM TKR

Kategorie: Kaskádový regulátor
Určení: Kaskádové kotelny