Domů Regulace Detektor úniku CO

Detektor úniku oxidu uhelnatého

regulace_detektor-uniku-CO.jpg

Žádný z lidských smyslů nás nedokáže upozornit na přítomnost toxického plynu CO - oxidu uhelnatého. Jedovatý plyn vzniká nedokonalým spalováním paliv na bázi uhlíku (například zemního plynu, uhlí, dřeva). Vytváří se při provozu zařízení, které může mít vadný odtah spalin nebo může docházet k nedokonalému spalování.

Neviditelný plyn bez zápachu a chuti se může vyskytovat v různých koncentracích. Hlásič úniku CO dokáže včas odhalit i na malou koncentraci oxidu uhelnatého v místnosti a tím Vás informovat o vznikajícím nebezpečí. Poplašná signalizace detektoru CO má několik úrovní a se vzrůstající koncentrací smrtícího plynu se mění akustická i světelná signalizace.

Pro správný a bezproblémový chod každého plynového spotřebiče a bezstarostný život doporučujeme každoroční servisní prohlídku takovéhoto zařízení. Rovněž zajistěte pravidelnou odbornou údržbu spalinových cest a vedle každého plynového spotřebiče instalujte hlásič úniku CO.

Honeywell XC70-CS

Honeywell XC70-CS

Kategorie: Detektor úniku CO
Citlivost alarmu: od 43 ppm
Obj. číslo: 43696